تشکیلات

عنوان تاریخ ویرایش
کمیته‌های اجرایی هیئت‌مدیره‌ی پنجم 22 مهر 1402
فهرست اعضای انجمن منطق ایران در سال ۱۴۰۰ 10 اسفند 1401
چهارمین هیئت مدیره‌ی انجمن منطق ایران 09 شهریور 1400
سومین هیئت مدیرۀ انجمن منطق ایران 09 شهریور 1400
اولین هیئت مدیرۀ انجمن منطق ایران 09 شهریور 1400
هیئت مؤسس انجمن منطق ایران 09 شهریور 1400
مصوبات هیات مدیره انجمن منطق 09 شهریور 1400
صورتجلسه اولین جلسه هیات مدیره انجمن منطق ایران 09 شهریور 1400
در باره‌ی طراح لوگوی انجمن منطق ایران 18 دی 1398
فراخوان طراحی لوگو 16 دی 1398
پیام تسلیت انجمن منطق ایران به آقای دکتر محمد اردشیر 01 شهریور 1398
گزارش برگزاری انتخابات انجمن منطق ایران 01 شهریور 1398
پیام تبریک رئیس انجمن منطق ایران 01 شهریور 1398
پیام تسلیت انجمن منطق ایران به آقای دکتر مجید علیزاده 01 شهریور 1398
کانال رسمی اطلاع رسانی انجمن منطق ایران در تلگرام 01 شهریور 1398
خبر نامه شماره ۱ مرداد ۱۳۹۲ 08 مرداد 1398
خبر نامه شماره 2 بهار 1392 08 مرداد 1398
خبر نامه شماره ۳ تابستان ۱۳۹۲ 08 مرداد 1398
خبر نامه شماره ۴ زمستان ۱۳۹۲ 08 مرداد 1398
دریافت اخبار انجمن 06 مرداد 1398