تشکیلات

عنوان تاریخ ویرایش شده
فراخوان طراحی لوگو 19 مرداد 1398
خبر نامه شماره ۱ مرداد ۱۳۹۲ 08 مرداد 1398
خبر نامه شماره 2 بهار 1392 08 مرداد 1398
خبر نامه شماره ۳ تابستان ۱۳۹۲ 08 مرداد 1398
خبر نامه شماره ۴ زمستان ۱۳۹۲ 08 مرداد 1398
نخستین انتخابات هیات مدیره 07 مرداد 1398
گزارش برگزاری انتخابات انجمن منطق ایران 07 مرداد 1398
صورتجلسه اولین جلسه هیات مدیره انجمن منطق ایران 07 مرداد 1398
سومین هیئت مدیرۀ انجمن منطق ایران 07 مرداد 1398
دومین هیئت مدیرۀ انجمن منطق ایران 07 مرداد 1398
اولین هیئت مدیرۀ انجمن منطق ایران 07 مرداد 1398
هیئت مؤسس انجمن منطق ایران 07 مرداد 1398
دریافت اخبار انجمن 06 مرداد 1398
کانال رسمی اطلاع رسانی انجمن منطق ایران در تلگرام 02 مرداد 1398
پیام تسلیت انجمن منطق ایران به آقای دکتر مجید علیزاده 01 مرداد 1398
خبرنامه شماره ۶ زمستان ۹۴ 01 مرداد 1398
پیام تسلیت انجمن منطق ایران به آقای دکتر محمد اردشیر 01 مرداد 1398
مصوبات هیات مدیره انجمن منطق 01 مرداد 1398
پیام تبریک رئیس انجمن منطق ایران 01 مرداد 1398