تشکیلات

عنوان تاریخ ویرایش
هیئت مؤسس انجمن منطق ایران 25 دی 1399
در باره‌ی طراح لوگوی انجمن منطق ایران 18 دی 1398
فراخوان طراحی لوگو 16 دی 1398
چهارمین هیئت مدیره‌ی انجمن منطق ایران 03 شهریور 1398
مصوبات هیات مدیره انجمن منطق 01 شهریور 1398
پیام تسلیت انجمن منطق ایران به آقای دکتر محمد اردشیر 01 شهریور 1398
اولین هیئت مدیرۀ انجمن منطق ایران 01 شهریور 1398
سومین هیئت مدیرۀ انجمن منطق ایران 01 شهریور 1398
صورتجلسه اولین جلسه هیات مدیره انجمن منطق ایران 01 شهریور 1398
گزارش برگزاری انتخابات انجمن منطق ایران 01 شهریور 1398
پیام تبریک رئیس انجمن منطق ایران 01 شهریور 1398
پیام تسلیت انجمن منطق ایران به آقای دکتر مجید علیزاده 01 شهریور 1398
کانال رسمی اطلاع رسانی انجمن منطق ایران در تلگرام 01 شهریور 1398
خبر نامه شماره ۱ مرداد ۱۳۹۲ 08 مرداد 1398
خبر نامه شماره 2 بهار 1392 08 مرداد 1398
خبر نامه شماره ۳ تابستان ۱۳۹۲ 08 مرداد 1398
خبر نامه شماره ۴ زمستان ۱۳۹۲ 08 مرداد 1398
دریافت اخبار انجمن 06 مرداد 1398
خبرنامه شماره ۶ زمستان ۹۴ 01 مرداد 1398