کانال رسمی انجمن منطق ایران

از کلیه اساتید، دانشجویان و علاقه مندان به منطق خواهشمندیم ما را در این کانال دنبال کنید

آدرس کانال :https://t.me/iranlogic