دوره‌ی  فعالیت: دی‌ماه ۱۳۹۷ تا دی‌ماه ۱۴۰۰

اعضای هیئت مدیره:

مسعود پورمهدیان (نایب‌رئیس انجمن)

علی صادق‌دقیقی

سعید صالحی‌پورمهر

اسدالله فلاحی (رئیس انجمن)

مقداد قاری

کاوه لاجوردی

مجتبیٰ مجتهدی (خزانه‌دار)

بازرس:

عامر آمیخته

اعضای علی البدل هیئت‌ مدیره:

حامد باستین

علیرضا دارابی