سال نو و نوروز باستانی را به همکاران و اعضای انجمن منطق و عموم منطق پژوهان ایران تبریک عرض می کنم و سالی شکوفا را برای همگی آرزومندم
ضیا موحد