اعضاء هیئت مدیره:

محمد اردشیر (رئیس انجمن)

 

اسدالله فلاحی (نایب رئیس انجمن)

مجید علیزاده (خزانه‌دار)

مسعود پورمهدیان

داود حسینی

هومن محمد قربانیان

سیدنصرالله موسویان

بازرس:

حاتم معلم

اعضاء علی البدل هیأت مدیره:

علیرضا مفیدی

غلامرضا ذکیانی

بازرس علی البدل:

مینا محمدیان