فهرست اعضای پيوسته انجمن در سال 1402 (اين فهرست ابتدایی است و ارتباط افراد با حوزه منطق براساس اساسنامه انجمن برای ورود به مجمع بررسی خواهد شد)

1- ضيا موحد

2- غلامرضا اعوانی

3- محمدعلی اژه‌ای

4- لطف‌الله نبوی

5- رضا محمدزاده

6- سیدمحمدعلی حجتی

7- مرتضی حاج‌حسينی

8- فرشته نباتی

9- عباس گوهری

10- محمد اردشير

11- سيدنصرالله موسويان

12- شهرام محسنی‌پور

13- اسدالله فلاحی

14- داود حسینی

15- مجيد علیزاده

16- هومن محمدقربانيان

17- علیرضا مفیدی

18- غلامرضا زکيانی

19- علی صادق دقيقی

20- سعيد صالحی پورمهر

21- مقداد قاری

22- کاوه لاجوردی

23- مجتبی مجتهدی

24- مسعود پورمهدیان

25- علیرضا دارابی

26- حامد باستين

27- فرزاد ديده‌ور

28- فاطمه‌سادات نبوی

------

29- سيداحمد میرصانعی

30- سیدمحمدعرفان حسینی*

31- محمد پويا

32- محمد گلشنی

33- عامر آمیخته

34- سیدامیرعلی موسويان*

35- مریم پرویزی*

36- محمدعلی عاشوری کیسمی*

37- امیرحسین زاهدی

38- کورش مودت‌نژاد

39- حامد شهامتی

40- سارا ترابی

41- پارسا فروغی

42- ندا سیرجانی

43- آرين سيف

44- علیرضا قربانی

45- زینب‌سادات محسنی

46- علی امامی پارسا

47- احمدرضا مصطفويان

48- ميلاد ميکائيلی

49- محمدجواد نجارزاده شريف‌آباد

50- کسری فارسيان

51- جاويد جعفری

52- محمدهادی سلیمانی

53- فاطمه مشهدی راويز

54- تیرداد امين‌زاده

55- فرشته رنجبری

56- پوريا عباسعلی‌نژاد

57- کورش آریش*

58- کورش سليمی

59- امیرحسین بهادری*

60- علی مهبودی

61- محمد نیک‌سرشت صومعه سفلی

62- حسین بشارت

63- سیده‌فریناز ارشی

64- ندا محمدپناه

65- مرضيه همايونی

66- شيما معينی

67- مریم باورصاد

68- حامد بلوچ

69- سحر رنجبر

70- پدرام شريفی سامانی

71- علی هدايی

72- مرتضی یزدانی اصل

 

اعضای حقوقی انجمن منطق ايران

- انجمن دانشجويی فلسفه دانشگاه تربیت مدرس

- انجمن دانشجويی فلسفه دانشگاه اصفهان

- انجمن دانشجويی فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

- انجمن دانشجويی رياضی دانشگاه امیرکبیر