بر اساس هماهنگی قبلی اولین جلسه هیات مدیره جدید انجمن منطق ایران در ساعت 15:30 روز چهارشنبه مورخ 5/12/94 در محل پژوهشگاه حکمت و فلسفه ایران تشکیل شد و در مورد تفکیک وظایف رای­‌گیری به عمل آمد که در نتیجه:

 

 

  1.      دکتر محمد اردشیر به عنوان رئیس هیات مدیره

 

  1.      دکتر اسدالله فلاحی به عنوان نایب رئیس

 

  1.      دکتر مجید علی­زاده به عنوان خزانه­دار

 

انتخاب شدند. ضمنا بر اساس اساسنامه انجمن منطق ایران، کلیه اسناد تعهدآور با امضای دکتر محمد اردشیر (رئیس هیات مدیره) یا دکتر اسدالله فلاحی (نایب رئیس) و دکتر مجید علی­زاده (خزانه­دار) همراه با مهر انجمن و نامه­های رسمی با امضای دکتر محمد اردشیر (رئیس هیات مدیره) یا دکتر اسدالله فلاحی (نایب رئیس) معتبر خواهد بود.