منطق فلسفی

عنوان تاریخ ویرایش
The 11th Annual Conference of the Iranian Association for Logic 27 بهمن 1402
سخنرانی ماهيانه: 26 دی 1401 12 دی 1401
سخنرانی ماهيانه: 25 مهر 1401 11 دی 1401
سخنرانی ماهيانه: 28 آذر 1401 11 دی 1401
چیست آنچه ما آن را «اثبات ریاضیاتی» می‌نامیم؟ 04 مرداد 1399
درستی جملات گودلی و راسری 02 تیر 1399
در باره‌ی زمان: پنجره‌ای جدید به دنیای منطق‌های زیرشهودی 23 بهمن 1398
کریپکی و معنای نام‌ها 29 دی 1398
درباره‌ی استدلالی غیرصوری در مقاله‌ی کلاسیکِ گودل (۱۹۳۱) 02 آذر 1398
Godel and God 20 آبان 1398
وامداری سهروردی به ابن‌سینا در نظریۀ قیاس 13 مهر 1398
افسانه گرایی و استعاره در فلسفه ریاضی 29 مرداد 1398
دانلود سخنرانی تحلیل پل تام از قضایای حقیقیه 29 مرداد 1398
Recanati on Communication of First-person Thought 29 مرداد 1398
پیوند منطق و معرفت‌شناسی نزد ابن‌سینا 29 مرداد 1398
برهان صديقين به روايت علامه طباطبايي 29 مرداد 1398
ابهام و زبان ایده‌آل، رویای فرگه 29 مرداد 1398
مروری بر برخی اثبات های جدید برای قضیه ناتمامیت گودل 29 مرداد 1398
منطق رواقی: گذشته و حال 29 مرداد 1398
ابن سینا علیه افلاطونگرایی در ریاضیات 29 مرداد 1398