سخنرانی ماهانه

عنوان تاریخ ویرایش
سخنرانی ماهيانه: 28 شهريور 1401 11 دی 1401
سخنرانی ماهيانه: 25 مهر 1401 11 دی 1401
سخنرانی ماهيانه: 28 آذر 1401 11 دی 1401
تأثیر و تأثر منطق و پارادوکس‌ها بر نظریه محاسبات عام (*TC ، زمان فازی) 25 خرداد 1401
بازتفسیر و ارزیابی منطق حملی ارسطویی بر مبنای منطق‌های غیرکلاسیک 20 ارديبهشت 1401
برخی پیامدهای واقع گرایی در معرفت شناسی منطق دانان مسلمان 21 اسفند 1400
مباحثی در آنالیز ساختی 30 آبان 1400
غفلت از هندسه در فلسفه‌ی معاصر ریاضیات 28 مهر 1400
ساختار جمعی اعداد طبیعی به همراه یک دنباله‌ی بیتی 23 شهریور 1400
در باب رده‌بندی تئوری‌های مرتبه اول 03 شهریور 1400
رویکردها و نتایجی در نظریه مدل نوین 26 تیر 1400
استنتاج بهترین تبیین در سنت عقلیِ جهان اسلام 26 تیر 1400
محاسبه‌پذیری روی اعداد حقیقی 02 خرداد 1400
خواص ساختاری چه هستند؟ 23 فروردين 1400
تاثیر مبانی معرفت‌شناختی و هستی‌شناختی سهروردی در نقد نظریه تعریف مشائیان 20 آذر 1399
بنیان‌های زیستی منطق 03 آذر 1399
نظایر شهودی قضیه لوش-تارسکی 27 مرداد 1399
چیست آنچه ما آن را «اثبات ریاضیاتی» می‌نامیم؟ 04 مرداد 1399
درستی جملات گودلی و راسری 02 تیر 1399
در باره‌ی زمان: پنجره‌ای جدید به دنیای منطق‌های زیرشهودی 23 بهمن 1398