سخنرانی ماهانه

عنوان تاریخ ویرایش
Godel and God 20 آبان 1398
درباره‌ی استدلالی غیرصوری در مقاله‌ی کلاسیکِ گودل (۱۹۳۱) 20 آبان 1398
وامداری سهروردی به ابن‌سینا در نظریۀ قیاس 13 مهر 1398
ساده آری، پیچیده خیر 13 مهر 1398
Friedman's Theorem: from standard systems to fixed points 09 شهریور 1398
منطق (وجهی) احتمال 01 شهریور 1398
افسانه گرایی و استعاره در فلسفه ریاضی 29 مرداد 1398
دانلود سخنرانی تحلیل پل تام از قضایای حقیقیه 29 مرداد 1398
منطق گفت وگو و دلالت شناسی هینتیکا 29 مرداد 1398
Recanati on Communication of First-person Thought 29 مرداد 1398
پیوند منطق و معرفت‌شناسی نزد ابن‌سینا 29 مرداد 1398
برهان صديقين به روايت علامه طباطبايي 29 مرداد 1398
آنالیزتابعی ازدیدگاه منطق 29 مرداد 1398
ابهام و زبان ایده‌آل، رویای فرگه 29 مرداد 1398
Linear Algebraic Semantics for Natural Language 29 مرداد 1398
معرفی منطق جبری جامع 29 مرداد 1398
Continuous logic and its fragments 29 مرداد 1398
تعارض تکالیف در منطق تکلیف 29 مرداد 1398
مروری بر برخی اثبات های جدید برای قضیه ناتمامیت گودل 29 مرداد 1398
منطق رواقی: گذشته و حال 29 مرداد 1398