سخنرانی ماهانه

عنوان تاریخ ویرایش
غفلت از هندسه در فلسفه‌ی معاصر ریاضیات 28 مهر 1400
ساختار جمعی اعداد طبیعی به همراه یک دنباله‌ی بیتی 23 شهریور 1400
در باب رده‌بندی تئوری‌های مرتبه اول 03 شهریور 1400
رویکردها و نتایجی در نظریه مدل نوین 26 تیر 1400
استنتاج بهترین تبیین در سنت عقلیِ جهان اسلام 26 تیر 1400
محاسبه‌پذیری روی اعداد حقیقی 02 خرداد 1400
خواص ساختاری چه هستند؟ 23 فروردين 1400
تاثیر مبانی معرفت‌شناختی و هستی‌شناختی سهروردی در نقد نظریه تعریف مشائیان 20 آذر 1399
بنیان‌های زیستی منطق 03 آذر 1399
نظایر شهودی قضیه لوش-تارسکی 27 مرداد 1399
چیست آنچه ما آن را «اثبات ریاضیاتی» می‌نامیم؟ 04 مرداد 1399
درستی جملات گودلی و راسری 02 تیر 1399
در باره‌ی زمان: پنجره‌ای جدید به دنیای منطق‌های زیرشهودی 23 بهمن 1398
درباره‌ی استدلالی غیرصوری در مقاله‌ی کلاسیکِ گودل (۱۹۳۱) 02 آذر 1398
Godel and God 20 آبان 1398
وامداری سهروردی به ابن‌سینا در نظریۀ قیاس 13 مهر 1398
ساده آری، پیچیده خیر 13 مهر 1398
Friedman's Theorem: from standard systems to fixed points 09 شهریور 1398
منطق (وجهی) احتمال 01 شهریور 1398
افسانه گرایی و استعاره در فلسفه ریاضی 29 مرداد 1398