انجمن منطق ایران سخنرانیِ برخط (آنلاین) برگزار می‌کند

غفلت از هندسه در فلسفه‌ی معاصر ریاضیات

سیاوش شهشهانی

دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده‌ی علوم ریاضی

 

 چکیده.

علیرغم نقش هندسه به عنوان یکی از ارکان تاریخی ریاضیات، گفتمان فلسفه ریاضی معاصر عملا آن را نادیده می‌گیرد به‌گونه‌ای که توجه غالب فلسفه ریاضی معطوف به اعداد و مجموعه‌هاست. این غفلت ناشی از جنبش‌های مبانی‌گرایی منطقی و حسابی‌سازی در ریاضیات است که در نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی آغاز شد و در نیمه اول قرن بیستم بر چهره ظاهری ریاضیات چیره گردید. این در حالی است که هندسه و تفکر هندسی همچنان نقش بسیار پررنگی در جریان اصلی ریاضیات معاصر ایفاء می‌کنند. به عقیده سخنران، این جدایی نشانه‌ای از انحراف فلسفه ریاضی به صورت یک فعالیت خودمختار و منفک از جریان دانش ریاضی است. 

 

 

دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰، ساعت ۱۶-۱۷

سخنرانیِ برخط (آنلاین) از طریق  پیوند زیر و انتخاب گزینه‌ی میهمان در دسترس است:

https://www.skyroom.online/ch/ial/monthly

فایل pdf همین اطّلاعیّه:

اسلایدها:

دریافت ویدئوی سخنرانی: