انجمن منطق ایران سخنرانیِ برخط (آنلاین) برگزار می‌کند

رویکردها و نتایجی در نظریه مدل نوین

علیرضا مفیدی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر و IPM

 

 چکیده.

 در این سخنرانی قصد داریم با ارائه‌ی تاریخچه مختصری از نظریه مدل‌ها بحث را آغاز و سپس به بیان پیشرفت‌های اخیر رشته و نیز کاربردها و ارتباطات آن با طیف وسیعی از شاخه‌های ریاضی بپردازیم. در پایان نتایجی را نیز بیان خواهیم نمود.

 

 

دوشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۰، ساعت ۱۶-۱۷

سخنرانیِ برخط (آنلاین) از طریق  پیوند زیر و انتخاب گزینه‌ی میهمان در دسترس است:

https://www.skyroom.online/ch/ial/monthly

فایل pdf همین اطّلاعیّه: