انجمن منطق ایران سخنرانیِ برخط (آنلاین) برگزار می‌کند

محاسبه‌پذیری روی اعداد حقیقی

نازنین روشندل توانا

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

 چکیده.

در این وبینار، چند روش محاسبه‌پذیری روی اعداد حقیقی و فضاهای پیوسته معرفی می‌شود. به‌طور خاص، به معرفی روش‌‌های زیر می‌پردازیم:

  • Type-two theory of effectivity(TTE)
  • Theory of Master-Slave machine

روش دوم، ترکیبی از TTE و BSS است.

 

 

دوشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۰، ساعت ۱۶-۱۷

سخنرانیِ برخط (آنلاین) از طریق  پیوند زیر و انتخاب گزینه‌ی میهمان در دسترس است:

https://www.skyroom.online/ch/ial/monthly

فایل pdf همین اطّلاعیّه: