سخنران عنوان تاریخ بیشتر
مرتضیٰ منیری
دانشگاه شهید بهشتی
خواص ساختاری چه هستند؟ ۳۰ فروردین  
نازنین روشندل توانا
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محاسبه‌پذیری روی اعداد حقیقی  ۳ خرداد  
مهدی عظیمی
دانشگاه تهران
استنتاج بهترین تبیین در کلام اسلامی ۷ تیر   
علیرضا مفیدی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رویکردها و نتایجی در نظریه مدل نوین ۲۸ تیر   
کریم خانکی
دانشگاه صنعتی اراک
در باب رده‌بندی تئوری‌های مرتبه اول ۱ شهریور
محسن خانی
دانشگاه صنعتی اصفهان
ساختار جمعی اعداد طبیعی به همراه یک دنباله بیتی ۲۹ شهریور
سیاوش شهشهانی
دانشگاه صنعتی شریف
غفلت از هندسه در فلسفه‌ی معاصر ریاضیات ۲۶ مهر
زهرا غفوری مباحثی در آنالیز ساختی ۲۴ آبان
حميد علايی‌نژاد کثرت‌گرايی و وحدت‌گرايی در باب منطق؛ جدال بر سر چيست؟ ۲۹ آذر  لغو شده
داوود حيدری
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
لزوم در فلسفه اسلامی و پیامدهای منطقی آن ۲۵ بهمن

همه سخنرانی‌ها در روز دوشنبه، ساعت ۴ عصر  برگزار می‌شود. محل برگزاری سخنرانی در چکیده‌ درج می‌شود.