منطق ریاضی

عنوان تاریخ ویرایش
The 11th Annual Conference of the Iranian Association for Logic 27 بهمن 1402
سخنرانی ماهيانه: 29 آبان 1402 12 دی 1402
سخنرانی ماهيانه: 30 مرداد 1402 28 شهریور 1402
سخنرانی ماهيانه: 25 تیر 1402 17 مرداد 1402
سخنرانی ماهيانه: 26 دی 1401 12 دی 1401
سخنرانی ماهيانه: 31 مرداد 1401 11 دی 1401
Godel and God 20 آبان 1398
Friedman's Theorem: from standard systems to fixed points 09 شهریور 1398
منطق (وجهی) احتمال 01 شهریور 1398
افسانه گرایی و استعاره در فلسفه ریاضی 29 مرداد 1398
آنالیزتابعی ازدیدگاه منطق 29 مرداد 1398
Continuous logic and its fragments 29 مرداد 1398
مروری بر برخی اثبات های جدید برای قضیه ناتمامیت گودل 29 مرداد 1398
ریاضیات ساختارهای اهلی 29 مرداد 1398
Truth, Proof and Provability 29 مرداد 1398
تعبیر اثبات پذیری برای منطق موجهات 19 مرداد 1398
منطق ربط منطق ارتباط میان مقدمات و نتیجه 11 مرداد 1398
مقالات سومین همایش سالانه انجمن منطق ایران 1394 01 مرداد 1398
درباره اثبات در ریاضیات 20 تیر 1398
دانلود سخنرانی مروری بر منطق های چند ارزشی و معرفی منطق پیوسته 17 تیر 1396