استدلال چند وجهی و اهمیت وجوه غیرکلامی در استدلال

 

محسن حائری

پژوهشگر پسادکتری فلسفه دانشگاه تربیت مدرس

 

 

چکیده:

در طول تاریخ منطق، تمرکز همواره بر وجه کلامی استدلال ها بوده است؛ به عبارت دیگر، فرض بر این بوده است که ساختار استدلال‌ها تنها می‌تواند متشکل از عناصر کلامی باشد. تقریباً در دو دهۀ گذشته این فرض در سنت نظریۀ استدلال‌آوری مورد پرسش واقع شده است و نقش وجوه غیرکلامی (تصویری، صوتی و ..) مورد بررسی قرار گرفته است. ادعا این است که یک نظریۀ جامع استدلال نیازمند بررسی وجوه غیرکلامی نیز هست. در این سخنرانی برآنیم تا انگیزه‌ها و روش‌های معرفی وجوه غیرکلامی و همچنین ساختار استدلال‌های چندوجهی را بررسی کنیم.

 

 

دوشنبه، 30 مرداد‌ 1402، ساعت 16 الی 18

سخنرانی به صورت تلفیقی حضوری-مجازی و به میزبانی مؤسسه‌ی پژوهشی حکمت و فلسفة ایران برگزار خواهد شد:

آدرس: تهران، خیابان نوفل لوشاتو، کوچه شهید آراکلیان، شماره ۴

پیوند سخنرانی برخط (آنلاین): https://www.skyroom.online/ch/irip/logic   

 

 

 

فایل pdf همین اطّلاعیّه: