سخنران عنوان چکیده
روح‌الله ابراهیم‌پوراصفهانی صورت‌های زمانی پارادکس مور
راحله جلالی On the existence of decent proof systems
فاطمه شیرمحمدزاده‌ملکی Binary modal companions for subintuitionistic logics
وحیده صادقی نگاهی به دیدگاه تیموتی ویلیامسون پیرامون مفهوم وجود
حامد قدیری معیار حساسیت نسبت به عدم‌امکان در استدلال وجودشناختی
محمد گلشنی  ارتباط هایی بین نظریه مجموعه ها و تقریب های دیوفانتی
مجتبیٰ مجتهدی Hard provability logics
محمدعلی یوسفی‌پور منشأ تناقض در معمای کریپکی
همه‌ی چکیده‌ها یک‌جا