Poster WEB1

انجمن منطق ایران با همکاری مؤسسه‌ی پژوهشی حکمت و فلسفه‌ی ایران، همایشی یک روزه تحت عنوان «منطق: میراث ارسطو» را در یادبود تلاش‌های علمی استاد مرحوم دکتر میرشمس‌الدّین ادیب سلطانی برگزار می‌کند.

سخنرانان: 

   • دکتر موسی اکرمی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات) / هنر بزرگ رایموندوس لولوس (رامون یوی) 
   • دکتر فرزاد دیده‌ور (دانشگاه صنعتی امیر کبیر) / زمان فازی و تأثیر آن بر حل مسائل نظریه پیچیدگی محاسبات 
   • دکتر غلام‌رضا ذکیانی (دانشگاه علامه طباطبایی) / ادیب در ارگانون
   • دکتر مهدی عظیمی (دانشگاه تهران) /  تجربه‌ی بهره‌گیری از میراث ادیب 
   • دکتر اسدااله فلاحی (مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران) / منطق آزاد و قضیه‌ی خارجیه 
   • دکتر لطف‌اله نبوی (دانشگاه تربیت مدرس) / مربع تقابل ارسطویی زیر میکروسکوپ فرگه
   • دکتر سید محمود یوسف ثانی (مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران) /  قیاس تخیّلی

برنامه زمان‌بندی سخنرانی‌ها:

Conference Schedule2

 

شنبه 18 آذر 1402 (صبح و عصر) / خیابان نوفل لوشاتو، کوچه شهید آراکلیان، شماره 4، مؤسسه‌ی پژوهشی حکمت و فلسفه ایران