تأثیرات پیشرفت‌های متأخر در نظریه‌ی مجموعه‌ها 

بر فلسفه‌ی ریاضی

 

علی صادق دقیقی

 

مرکز تحقیقات بین رشته‌ای در دانش‌های بنیادی

 

 

 

دوشنبه، 11 دی‌ماه1402، ساعت 16 الی 18

 

سخنرانی به صورت تلفیقی حضوری-مجازی و به میزبانی مؤسسه‌ی پژوهشی حکمت و فلسفة ایران برگزار خواهد شد:

 

آدرس: تهران، خیابان نوفل لوشاتو، کوچه شهید آراکلیان، شماره ۴

 

پیوند سخنرانی برخط (آنلاین): https://www.skyroom.online/ch/irip/logic   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فایل pdf همین اطّلاعیّه: