انجمن منطق ایران برگزار می­کند

درباره اثبات در ریاضیات

دکتر ایمان افتخاری

پژوهشگاه دانشهای بنیادی

 

در فاصله سالهای ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰ تعاملات ریاضیات با فیزیک نظری با نتایج مهم و تاثیرگذاری در ریاضیات همراه شد که با شهودی برآمده از فیزیک نظری هدایت می‌شد. این تحولات که پیشرفت‌های حاصل از آن تا امروز هم ادامه دارد، همزمان با اتفاقات و پیشرفت‌های جالبی در توپولوژی بعد پایین، اما مستقل از آن، صورت گرفت. در سال ۱۹۹۳ مقاله‌ای در بولتن انجمن ریاضی آمریکا به قلم آرتور جفی و فرانک کویین نگاشته شد که عدم دقت‌هایی که در محصولات پژوهشی این دو مکتب ریاضی وجود داشت را به شدت مورد انتقاد قرار داد. در این مقاله، جفی و کویین بر لزوم تعهد به ساختارهای سنتی اثبات-محور در ریاضیات تاکید کردند. مقاله جفی و کویین با واکنش‌های متعددی از سوی ریاضیدانان بزرگ آن دوره زمانی مواجه شد که بیشتر آنها جوانبی از نگاشته جفی و کویین را مورد نقد قرار داده بودند. در میان پاسخ‌هایی که به مقاله یاد شده داده شد، مقاله‌ای از ویلیام ترستن «در باب مفاهیم اثبات و پیشرفت در ریاضیات» مفصل تر از سایر پاسخ‌ها بود و در سال‌های بعد هم توجه بیشتری را از سوی جامعه ریاضی به خود جلب کرد. در این فرصت، پس از صحبت در مورد بستری که این بحث در آن شکل گرفت، گوشه‌هایی از این مناقشه را مرور خواهیم کرد.

مکان:  تهران ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکدۀ ریاضی، طبقه سوم

زمان: چهارشنبه، 5 دی  1397 ، ساعت 4 بعد از ظهر

برای آگاهی از برنامه های انجمن منطق ایران به وب سایت زیر مراجعه فرمایید:

www.irlogic.org