انجمن منطق ایران سخنرانیِ برخط (آنلاین) برگزار می‌کند

نظایر شهودی قضیه لوش-تارسکی

مصطفیٰ زارع

دانشگاه دامغان

 

 چکیده.

در نظریه مدل‌های کلاسیک، قضیه لوش-تارسکی بیان می‌کند که یک نظریه کلاسیک توسط جملات عمومی اصل‌پذیر است اگر و تنها اگر تحت زیرمدل حفظ شود. در این سخنرانی، نظایر شهودی این قضیه را در زمینه مدل‌های کریپکی بررسی می‌کنیم.

منابع.


[1] B. Ellison, J. Fleischmann, D. McGinn, and W. Ruitenburg, Kripke submodels and universal sentences, Mathematical Logic Quarterly 53, 311-320, 2007.
[2] Z. Markovic, Some preservation results for classical and intuitionistic satisfiability in Kripke models, Notre Dame Journal of Formal Logic 24, 395-398, 1983.
[3] M. Moniri and M. Zaare, Preservation theorems for Kripke models, Mathematical Logic Qarterly 55, 177-184, 2009.
[4] A. Visser, Submodels of Kripke models, Archive for Mathematical Logic 40, 277-295, 2001.
[5] M. Zaare, Extensions of Kripke models, Logic Journal of the IGPL 25, 697-699, 2017. 

 

زمان : دوشنبه، ۲۷ مرداد ۱۳۹۹، ساعت ۴ بعد از ظهر

سخنرانیِ برخط (آنلاین) از طریق پیوند زیر و انتخاب گزینه‌ی «میهمان» در دسترس است:

https://www.skyroom.online/ch/ial/monthly

اسلایدهای سخنرانی:

فایل pdf همین اطّلاعیّه: