همایش‌های سالانه

عنوان تاریخ ویرایش
برنامه‌ی زمانیِ سمینارها 22 بهمن 1400
برنامه‌ی نهمین همایش سالانه انجمن منطق 27 دی 1400
Conference Schedule 27 دی 1400
هشتمین همایش سالانه انجمن منطق: سخنرانی‌های ضبط شده 24 مرداد 1400
Eighth annual conference: Time Table 26 بهمن 1399
هشتمین همایش سالانه‌ی انجمن منطق، فراخوان مقاله 19 بهمن 1399
چکیده‌ی سخنرانی‌ها: سخنرانان مدعو 13 بهمن 1399
ثبت‌نام در هشتمین همایش سالانه‌ 07 بهمن 1399
پوسترِ همایش هشتم 03 دی 1399
چکیده سخنرانی های اولین همایش سالانه 23 تیر 1399
برنامه و چکیده مقالات، چهارمین همایش سالانه انجمن منطق 23 تیر 1399
نشانیِ محل برگزاری همایش 19 تیر 1399
ثبت‌نام در هفتمین همایش سالانه و عضویت در انجمن‌ 29 دی 1398
پوسترِ همایش 27 دی 1398
چکیده‌ی سخنرانی‌ها: سخنرانان مدعو 27 دی 1398
نگاهی به دیدگاه تیموتی ویلیامسون پیرامون مفهوم «وجود» 10 دی 1398
صورت‌های زمانی پارادکس مور 10 دی 1398
منشأ تناقض در معمای کریپکی 10 دی 1398
Binary Modal Companions for Subintuitionistic Logics 09 دی 1398
معیار حساسیت نسبت به عدم‌امکان در صورت‌بندی استدلال وجودشناختی 09 دی 1398