نوع جلسه: جلسه عادی هيات مديره انجمن (مجازی)
روز و تاريخ برگزاری: دوشنبه 17 آذر 1399
ساعت برگزاری: 16 تا 17
اسامی حاضران و غائبان
حاضران: فلاحی، مجتهدی، صالحی، دقيقی، قاری، لاجوردی، پورمهديان و باستين (بازرس: آميخته)
غائبان: دارابی

دستورات جلسه
1- نهايی‌کردن جلسات سخنرانی ماهيانه تا شهريور 1400 برای اعلام عمومی (پيشنهاددهنده: فلاحی)
آذر 1399: دکتر رضا اکبری؛
دی 1399: دکتر علیرضا دارابی؛ اختلاف در قياس‌های بنيادی، روايت دوران پويايی منطق قديم
فروردين 1400: دکتر مرتضی منيری؛ خواص ساختاری چه هستند؟
ارديبهشت 1400: خانم دکتر توانا؛
خرداد 1400: دکتر مهدی عظيمی؛ استنتاج بهترين تبيين در کلام اسلامی
تير 1400: دکتر علیرضا مفيدی؛ رويکردها و نتايج در نظريه مدل نوين
مرداد 1400: دکتر خانکی؛
شهريور 1400: دکتر خانی؛
2- بررسی پروپوزال دکتر ديده‌ور برای برنامه روز جهانی منطق توسط انجمن (پيشنهاددهنده: مجتهدی)
3- بررسی يک بند آيين‌نامه داخلی هيات مديره؛ نحوه ارايه، بررسی و تصويب پيشنهادات اجرايی (پيشنهاددهنده: باستين)
4- بررسی ساز و کار انتشار خبرنامه انجمن و درج مطالب در آن (پيشنهاددهنده: باستين)

گزارشات
1- طبق صحبت آقای دکتر پورمهديان با دکتر اکبرطباطبايی قرار شد برنامه همکاران مشارکت‌کننده و نحوه اجرا در قالب پروپوزال به هيات مديره ارايه شود.
2- بررسی پيشنهاد دکتر ديده‌ور به جلسه بعد موکول شد (در صورت ارايه پروپوزال تا دو هفته آينده)

مصوبات
1- برنامه سخنرانی ماهيانه تا پايان شهريور 1400 مشخص و تصويب شد.
آذر 1399: دکتر رضا اکبری؛ تاثير مبانی معرفت‌شناختی و هستی‌شناختی سهروردی در نقد نظريه تعريف مشائيان
دی 1399: دکتر علیرضا دارابی؛ اختلاف در قياس‌های بنيادی، روايت دوران پويايی منطق قديم
فروردين 1400: دکتر مرتضی منيری؛ خواص ساختاری چه هستند؟
ارديبهشت 1400: خانم دکتر توانا؛ محاسبه‌پذيری روی اعداد حقيقی
خرداد 1400: دکتر مهدی عظيمی؛ استنتاج بهترين تبيين در کلام اسلامی
تير 1400: دکتر علیرضا مفيدی؛ رویکردها و نتايجی در نظریه مدل نوين
مرداد 1400: دکتر خانکی؛ در باب رده‌بندی تئوری‌های مرتبه اول
شهريور 1400: دکتر خانی؛ بعداً اعلام می‌شود.
2- فرم ارايه پيشنهاد (پروپوزال) اجرايی/علمی تصويب شد و مقرر شد هر پيشنهادی با تکميل اين فرم به دبیرخانه انجمن ارسال شود (پيوست 1).
3- ساز و کار ارايه پيشنهاد و بررسی و تصويب آن به فرمت زير تصويب شد:
• تکميل فرم پيشنهاد (پيوست 1) و ارسال برای دبيرخانه انجمن
• ثبت پيشنهاد در دبیرخانه و ارسال به رئيس انجمن برای تاييد اوليه
• انتخاب 3 نفر از اعضای هيات مديره از طرف رئيس (به غير از خود) برای داوری پيشنهاد
• حالت‌های مختلف ممکن داوری:
الف) حداقل 2 داور موافق (طرح پيشنهاد در اولين جلسه هيات مديره)
ب) حداکثر يک داور موافق (رد پيشنهاد)
• هر طرح با رای مثبت حداقل دو سوم اعضای حاضر در جلسه بررسی و رای‌گيری مصوب خواهد شد.
• يکی از اعضای هيات مديره به عنوان ناظر اجرای پيشنهاد انتخاب شده و تا حصول نتيجه به صورت ادواری به هيات مديره گزارش می‌دهد.
4- ساز و کار انتشار و درج مطلب در خبرنامه به شکل زير تصويب شد:
• مسئوليت مديريت و انتشار خبرنامه با دبیرخانه انجمن است.
• تمام مطالب توليدشده چه به صورت سفارشی و چه به صورت اختياری بايد برای دبيرخانه انجمن ارسال شوند.
• خبرنامه فعلاً به صورت گاهنامه و به صورت فايل pdf و مجازی منتشر می‌شود (هر زمان که مطالب به ميزان 8 صفحه در فرمت صفحه‌بندی A4 برسد).
• اخبار و مطالبی که ارزش انتشار زمانی دارند، با همين ساز و کار بررسی و تصويب شده و در بستر سايت و کانال تلگرام انجمن منتشر می‌شوند.
• خبرنامه جنبه علمی ندارد و هدف از انتشار آن خبررسانی وقايع حوزه منطق، معرفی افراد فعال و پروژه‌ها در حوزه منطق و همچنين ترويج منطق است.
• کليه مطالب برای درج در خبرنامه بايد تاييد حداقل 5 عضو هيات مديره را داشته باشند.
• اگر هر يک از اعضا تا يک هفته بعد از دريافت فرم نظرخواهی و مطلب مربوطه اقدام به پاسخ‌گويی ننمايد، نظر وی به عنوان موافق تلقی می‌شود (افراد در مورد مطلبی که خود نگاشته باشند حق رای ندارند).
• تصميم‌گيری در مورد هيچ مطلبی با طرح در جلسه هيات مديره نخواهد بود مگر به تشخيص رئيس انجمن.
• فرمت صفحه‌بندی پس از آماده‌شدن اولين شماره توسط دبيرخانه در جلسه هيات مديره به تصويب خواهد رسيد.