LC98 Poster Fa L

 تمدید مهلت ارسال مقالات: با توجه به شرایط خاص پیش‌آمده از همه‌گیری کرونا، مهلت ارسال مقالات تا پایان دی‌ماه تمدید شد.

نسخه‌های با کیفیت پوسترِ فارسی و لاتین همایش را از پیوندهای زیر بردارید:

  • فارسی 
  • انگلیسی