نوع جلسه: جلسه عادی هيات مديره انجمن (مجازی)
روز و تاريخ برگزاری: دوشنبه 10 خرداد 1400
ساعت برگزاری: 16 تا 18
اسامی حاضران و غائبان
حاضران: فلاحی، مجتهدی، پورمهديان، صالحی، دقيقی، قاری، دارابی، لاجوردی و باستين (بازرس: آميخته)
غايبان: -

دستورات جلسه
1- استماع گزارش از برگزاری مدرسه بهاره و بررسی قوت و ضعف برنامه (ارايه‌دهنده: پورمهديان)
2- بررسی پيشنهاد موسسه حکمت و فلسفه برای برگزاری همايش بین‌المللی در حوزه منطق در 1401 (پيشنهاددهنده: فلاحی)
3- تعيين تکليف مديريت اينستاگرام و کانال آپارات انجمن (پیشنهاد‌دهنده: باستين)
4- پيشنهاد دکتر آميخته برای اسپانسری انجمن (پیشنهاد‌دهنده: آميخته)

مصوبات
1- در مورد نرم‌افزار مورد استفاده، تعداد روزهای مدرسه و تعداد جلسات در روز بحث شد و قرار شد اين موارد برای مدرسه‌های بعدی مورد بازنگری قرار گيرد.
2- قرار بر آن شد که با توجه به دغدغه‌های هيات مديره، جلسه ابتدايی با حضور دکتر فلاحی، پورمهديان، دارابی و باستين با رئيس موسسه برگزار شود و نتايج در جلسه آينده گزارش شود.
3- دکتر آميخته به عنوان مدير کانال اينستاگرام و آپارات انجمن انتخاب شد.
4- پيشنهاد اسپانسری رد شد. قرار بر آن شد که دکتر آميخته پيشنهاد مکتوب خود برای اداره کميته آموزش انجمن را در جلسه بعد ارايه دهند.