نوع جلسه: جلسه عادی هيات مديره انجمن (مجازی)
روز و تاريخ برگزاری: دوشنبه 24 خرداد 1400
ساعت برگزاری: 16 تا 18
اسامی حاضران و غائبان
حاضران: فلاحی، پورمهديان، صالحی، دقيقی، قاری، دارابی، لاجوردی و باستين
غايبان: مجتهدی، (بازرس: آميخته)

دستورات جلسه
1- بررسی طرح کميته آموزش انجمن (پیشنهاد‌دهنده: آميخته)
2- بررسی عضويت در DLMPST و تصميم‌گيری نهايی در خصوص آن (پیشنهاد‌دهنده: دقيقی)
3- تصميم‌گيری در خصوص مقدمات همايش ساليانه انجمن در سال 1400 (پیشنهاد‌دهنده: باستين)

مصوبات
1- دستور اول به دليل عدم حضور دکتر آميخته به جلسه بعد موکول شد.
2- عضويت در DLMPST با توجه به مشکلات مالی انجمن و بار مالی 300 دلاری در سال فعلاً مورد تاييد قرار نگرفت و قرار بر آن شد که در انتهای دوره کاری هيات مديره مجدداً در مورد آن تصميم‌گيری شود.
3- در مورد همايش ساليانه 1400 موارد زير به تصويب رسيد:
• زمان برگزاری در هفته آخر دی 1400 خواهد بود.
• با فرض امکان برگزاری حضوری همايش (در هر صورت بخش مجازی خواهد داشت)، قرار بر آن شد که دکتر دارابی با مسئولان دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات صحبت کنند.
• دکتر دارابی، دقيقی و باستين به عنوان اعضای کميته اجرايی همايش انتخاب شدند.
• زمان دريافت مقالات تا پايان آبان 1400 و زمان ارزيابی و انتخاب مقالات تا پايان آذر 1400 خواهد بود.
• در کميته علمی و برای سخنرانان مدعو حتماً از منطق‌دانان زن دعوت شود.
• تا 4 هفته پيشنهاد اعضا برای سخنران مدعو و اعضای کميته علمی در کانال واتساپ مطرح و بحث می‌شود تا در جلسه 21 تير مورد انتخاب نهايی قرار گيرند.