نوع جلسه: جلسه عادی هيات مديره انجمن (مجازی)
روز و تاريخ برگزاری: دوشنبه 20 ارديبهشت 1400
ساعت برگزاری: 16 تا 18
اسامی حاضران و غائبان
حاضران: فلاحی، مجتهدی، پورمهديان، صالحی، دقيقی، قاری، دارابی، لاجوردی و باستين (بازرس: آميخته)
غايبان: -

دستورات جلسه
1- استماع گزارش از درج آگهی مدرسه بهاره در سايت انجمن رياضی (ارايه‌دهنده: پورمهديان)
2- استماع گزارش از وضعيت عضويت در DLMPST و تصميم‌گيری در خصوص آن (ارايه‌دهنده: دقيقی)
3- بررسی پيشنهاد مکتوب (پيوست 1) در مورد ساز و کار عملی ارزيابی مقالات و کتب تخصصی منطق (ارايه‌دهنده: لاجوردی)
4- استماع گزارش از راه‌اندازی کانال‌های اينستاگرام و آپارات انجمن (ارايه‌دهنده: آميخته)
5- بررسی پيشنهادات در مورد اعطای جایزه علمی ساليانه در حوزه منطق (پيشنهاددهنده: لاجوردی)

مصوبات
1- کليه مدرسه‌ها و کارگاه‌های تخصصی انجمن از اين پس با هزينه حداقلی که حسب مورد مشخص خواهد شد برگزار می‌شود و فقط سخنرانی‌های ماهيانه و برنامه‌های عمومی رايگان است.
2- تصميم‌گيری در مورد شماره 2 به دو جلسه بعد موکول شد. در اين مدت برای تامين منابع پرداخت 300 دلاری ساليانه توسط اعضا رایزنی خواهد شد.
3- بخش پايگاه جامع داده‌های حوزه منطق در سايت انجمن توسط دکتر مجتهدی ايجاد می‌شود. بستر جمع‌آوری، نمايش و ريويو مطالب توسط دکتر باستين پيگيری می‌شود.
4- آقای دکتر پورمهديان، دکتر صالحی، دکتر لاجوردی و دکتر فلاحی به عنوان اعضای کميته تدوين آيين‌نامه جايزه ساليانه انجمن منطق تعيين شدند. دو جلسه بعدی اين آيين‌نامه در جلسه هيات مديره مطرح می‌شود.