نوع جلسه: جلسه عادی هيات مديره انجمن (مجازی)
روز و تاريخ برگزاری: دوشنبه 6 ارديبهشت 1400
ساعت برگزاری: 16 تا 18
اسامی حاضران و غائبان
حاضران: فلاحی، مجتهدی، پورمهديان، دقيقی، قاری، دارابی، لاجوردی و باستين (بازرس: آميخته)
غايبان: صالحی

دستورات جلسه
1- يادآوری برنامه‌ريزی سخنرانی‌های ماهيانه برای 6ماهه دوم 1400 (پيشنهاددهنده: باستين)
تنها مورد هماهنگ‌شده: دکتر داوود حيدری (بهمن 1400)
2- استماع گزارش در مورد ساز و کار عملی ارزيابی مقالات و کتب تخصصی منطق (ارايه‌دهنده: لاجوردی)
3- درخواست از انجمن رياضی برای درج آگهی مدرسه بهاره در سايت آن انجمن (پيشنهاددهنده: دقيقی)
4- بررسی پيشنهادات در مورد اعطای جایزه علمی ساليانه در حوزه منطق (پيشنهاددهنده: لاجوردی)
5- استماع گزارش از پاسخ انجمن به کميسيون انجمن‌های علمی (ارايه‌دهنده: باستين)
6- استماع گزارش از اقدامات در خصوص ثبت قانونی انجمن (ارايه‌دهنده: آميخته)
7- عضويت در DLMPST با توجه به داشتن هزينه آبونمان ساليانه (پيشنهاددهنده: دقيقی)
8- راه‌اندازی کانال‌های یوتيوب و آپارات انجمن (پيشنهاددهنده: دقيقی)

مصوبات
1- همايش ساليانه 1400 در دی ماه برگزار می‌شود. برای سخنرانی‌های ماهيانه مهر، آبان و آذر بايد برنامه‌ريزی شود.
2- در فاز اول، بايد بخش مستقلی در سايت انجمن برای جمع‌آوری و معرفی آثار مکتوب تخصصی حوزه منطق ايجاد شود. مصوب شد که دکتر لاجوردی فرمی برای مرور آثار آماده و در جلسه بعد ارايه کنند. سازوکار انجام کار اينگونه مصوب شد که دکتر دقيقی و دکتر آميخته مسئول ارجاع آثار به افراد برای مرور باشند. مرورها به زبان فارسی نوشته می‌شوند و همه آثار فارسی (فاز 2) و انگليسی (فاز 3) منطق‌پژوهان فارسی‌زبان (که لزوماً در ايران مشغول کار هستند) مورد ارزيابی قرار می‌گيرند.
3- تصويب شد. دکتر پورمهديان مسئول انجام کار شدند.
4- راه‌اندازی کانال آپارات و اينستاگرام انجمن مصوب شد. دکتر آميخته مسئول انجام کار شدند.
5- مصوب شد که در مورد عضويت در DLMPST دکتر دقيقی اطلاعات تکميلی شامل بدهی قبلی و امکان تخفيف را استعلام نموده و اعلام کنند.