نوع جلسه: جلسه عادی هيات مديره انجمن (مجازی)
روز و تاريخ برگزاری: دوشنبه 18 اسفند 1399
ساعت برگزاری: 16 تا 18
اسامی حاضران و غائبان
حاضران: فلاحی، مجتهدی، صالحی، دقيقی، قاری، دارابی، لاجوردی و باستين (بازرس: آميخته)
غايبان: پورمهديان

دستورات جلسه
1- پيشنهادات برای برنامه اجرايی سال آينده
2- بحث در مورد ساير موارد سند راهبردی 5ساله (پيشنهاددهنده: باستين)
الف) لزوم وجود دبیرخانه و روابط عمومی
ب) امکان ايجاد شعب استانی
پ) لزوم وجود چارت سازمانی و شرح وظايف
ت) لزوم تدوين سند راهبردی 5ساله مصوب مجمع عمومی
ث) لزوم تدوين برنامه اجرايی ساليانه
ج) لزوم ساماندهی وضعيت قانونی و مالياتی
چ) امکان ايجاد شاخه‌های استانی و دانشجويی
ح) لزوم تشکيل کميته‌های تخصصی داخل هيات مديره
خ) امکان راه‌اندازی و حمايت از نشريات
د) امکان چاپ کتاب و گاهنامه و خبرنامه و ...
ذ) امکان برگزاری مسابقات علمی
ر) امکان عقد تفاهم‌نامه با فرهنگستان زبان
ز) امکان برگزاری همايش، سمينار، کنفرانس و کنگره
ژ) امکان اعطای جوایز علمی
س) امکان برگزاری بزرگداشت
ش) امکان تدوين استاندارد
ص) امکان انجام ارزيابی‌های علمی در حوزه تخصصی
ض) امکان ارايه مشاوره به نهادهای سیاستگذار، تصمیم‌گیر و آموزشی (مجلس، مجمع تشخیص مصلحت، وزارتخانه‌ها، دانشگاه‌ها، نهادهای تخصصی و ...)، مانند تنظیم، بررسی، نقد یا اصلاح طرح‌ها، لوایح، قوانین و مقررات
ط) امکان تشکيل کرسی‌های نظريه‌پردازی
ظ) امکان صدور گواهی‌نامه‌های تخصصی
ع) امکان برگزاری سخنرانی، کارگاه، گردهمايی و بازديد علمی
غ) امکان تعريف پروژه‌های تحقيقاتی و ارزيابی و ممیزی پروژه‌ها
ف) امکان همکاری با سازمان‌ها و نهادها
ق) امکان فعاليت‌های خلاقانه و جديد

مصوبات
1- برگزاری همايش ساليانه، سخنرانی‌های ماهيانه، بزرگداشت روز جهانی منطق، اولين مدرسه بهاره تخصصی، راه‌اندازی سیستم نظارت و ارزيابی کيفی مقالات و کتب تخصصی حوزه منطق و انتشار خبرنامه از برنامه‌های قطعی سال 1400 انجمن هستند. اجرای برنامه‌های ديگر منوط به ارايه پروپوزال از سوی افراد است.
2- موارد زير علاوه بر مواردی که قبلاً مصوب شده بودند، برای درج در سند راهبردی مورد تصويب قرار گرفتند:
- لزوم وجود چارت سازمانی و شرح وظايف
- امکان ايجاد شاخه‌های استانی و دانشجويی
- امکان چاپ کتاب و گاهنامه و خبرنامه و ...
- امکان برگزاری مسابقات علمی
- امکان برگزاری همايش، سمينار، کنفرانس و کنگره
- امکان اعطای جوایز علمی
- امکان برگزاری بزرگداشت
- امکان صدور گواهی‌نامه‌های تخصصی
- امکان برگزاری سخنرانی، کارگاه، گردهمايی و بازديد علمی
- امکان همکاری با سازمان‌ها و نهادها
3- موارد زير علاوه بر مواردی که قبلاً مصوب شده بود، برای عدم درج در سند راهبردی مورد تصويب قرار گرفتند:
- امکان تدوين استاندارد
- امکان ارايه مشاوره به نهادهای سیاستگذار، تصمیم‌گیر و آموزشی (مجلس، مجمع تشخیص مصلحت، وزارتخانه‌ها، دانشگاه‌ها، نهادهای تخصصی و ...)، مانند تنظیم، بررسی، نقد یا اصلاح طرح‌ها، لوایح، قوانین و مقررات
- امکان تشکيل کرسی‌های نظريه‌پردازی
- امکان تعريف پروژه‌های تحقيقاتی و ارزيابی و ممیزی پروژه‌ها