مقداد قاری، پژوهشگاه دانشهای بنیادی

منطقهای توجیه خانواده جدیدی از منطقهای موجهات می‌باشند. آرتموف در سال 1995 اولین منطق توجیه را با نام منطق اثباتها‎ معرفی کرد و یک معناشناسی حسابی در حساب پئانو برای آن ارایه داد. سپس فیتینگ در سال 2003 با ارایه معناشناسی جهانهای ممکن نشان داد که می­توان تعبیری معرفتی برای منطق اثباتها ارایه داد. از نظر معرفتی اثباتهای ریاضی دلایلی قطعی برای گزاره­های ریاضی هستند. از طرف دیگر در زندگی روزمره بعضی اوقات با دلایل و توجیه­های غیر قطعی سروکار داریم. در این سخنرانی یک نسخه فازی از منطقهای توجیه ارایه می­شود که می­تواند برای صوری­سازی استدلالهایی که در آنها از شواهد غیر قطعی استفاده شده است به کار رود. برای روشن شدن این ادعا نسخه­ای از پارادوکس تسلسل منطقی را مورد بررسی قرار می­دهیم، و نشان می­دهیم که اگر چه این نسخه از پارادوکس در منطقهای توجیه کلاسیک به تناقض میانجامد، ولی پارادوکس در منطقهای توجیه فازی قابل حل است.

مکان:  تهران ، خیابان حافظ، روبروی خیابان سمیه، دانشگاه امیرکبیر،

دانشکدۀ ریاضیات و علوم کامپیوتر، طبقه سوم، اتاق 304

 

زمانچهارشنبه، 29 اردیبهشت 1395 ، ساعت 4:30 بعد از ظهر