نزاع بر سر تفسیر سور شرطی

 

علیرضا دارابی

عضو هیأت علمی مؤسسه‌ی پژوهشی حکمت و فلسفه‌ی ایران (گروه منطق)

 

  چکیده:

معرفی و مبنا قرار دادن شرطی مسور پیش از ابن‌سینا هیچ سابقه‌ای ندارد و علی‌رغم ادعاهای متفاوت در باب منشأ این رویکرد، نشانه‌ای از شرطی مسور در آثار پیشینیان ابن‌سینا دیده نمی‌شود. او با مبنا قرار دادن شرطی مسور، تغییری بنیادی را در منطق شکل داده است؛ مسیری که پس از ابن‌سینا نیز ادامه پیدا می‍کند و سور شرطی در همه بخش‌های مرتبط با شرطیات استفاده می‌شود. می‌دانیم ابن‌سینا تلاش کرده است که تفسیری دقیق از سور شرطی ارائه دهد. پس از او و بر پایه تفسیر نظراتش نمونه‌های متعددی از ناسازگاری در منطق شرطیات توسط متفکران مسلمان کشف شده است، امری که بحث‍هایی گسترده را در میان آنان در پی داشته است. در سخنرانی پیش رو برآنیم پس از اشاره به برخی از این ناسازگاری‍ها نشان دهیم که بیان مبهم و دوپهلوی ابن‌سینا در باب سور شرطی، منشأ بخش مهمی از این اختلافات است.

 

دوشنبه، 25 اردیبهشت‌ 1402، ساعت16:30 الی 18

سخنرانی به صورت تلفیقی حضوری-مجازی و به میزبانی مؤسسه‌ی پژوهشی حکمت و فلسفه‌ی ایران برگزار خواهد شد:

آدرس: تهران، خیابان نوفل لوشاتو، کوچه شهید آراکلیان، شماره ۴

پیوند سخنرانی برخط (آنلاین): https://www.skyroom.online/ch/irip/logic  

فایل pdf همین اطّلاعیّه: