استدلال‌های غیر یکنوا در فرایند استنباط احکام شرعی

فاطمه سادات نبوی 

عضو هیأت علمی دانشگاه قم

 

  چکیده:

استدلال‌های عرفی مملو از دلایلی است که، نه به طور دقیق و با در نظر گرفتن تمام حالت های ممکن، بلکه بر اساس پیش فرض‌های ذهنی ما ارائه می‌شوند و با اضافه شدن اطلاعات، ممکن است دیگر معتبر نباشند. به این استدلال‌ها، استدلال‌های غیر‌یکنوا گفته می‌شود. چون اگر مجموعه فروض بزرگتر شوند، مجموعه نتایج جدید، لزوماً زیر مجموعه نتایج قبلی نخواهد بود. این سبک استدلال‌ها به‌خصوص مورد توجه دانشمندان علوم کامپیوتر بوده است و سیستم‌های مختلفی برای صوری‌سازی آنها، توسط این دانشمندان ارائه شده است. دغدغه ما، شناسایی دستگاه صوری مناسب برای استدلال‌های غیریکنوا در فضای اصول فقه و در حیطه استنباط احکام بوده است. در این سخنرانی می‌خواهیم ضمن دفاع از فرضیه تعدد دستگاه‌های منطقی مورد نیاز، برخی از انواع متعدد و با خصوصیات منطقی متمایز، از این سبک استدلال‌ها را که در پیشینه علوم اسلامی شناسایی کرده‌ایم، معرفی کنیم و ابزارهایی از منطق‌های غیر یکنوا که به نظر می رسد پایه خوبی برای صوری‌سازی این مباحث هستند، را به اجمال بررسی نماییم.

 

دوشنبه، 29 خرداد 1402، ساعت 16 الی 18

سخنرانی به صورت تلفیقی حضوری-مجازی و به میزبانی مؤسسه‌ی پژوهشی حکمت و فلسفه‌ی ایران برگزار خواهد شد:

آدرس: تهران، خیابان نوفل لوشاتو، کوچه شهید آراکلیان، شماره ۴

پیوند سخنرانی برخط (آنلاین): https://www.skyroom.online/ch/irip/logic  

فایل pdf همین اطّلاعیّه: