فراخوان مقاله پنجمین سمینار سالانه انجمن منطق ایران

 

انجمن منطق ایران پنجمین سمینار سالانه خود را با همکاری پژوهشگاه دانش‌های بنیادی و دانشگاه صنعتی امیرکبیر در روزهای سه‌شنبه تا پنج‌شنبه 21 تا 23 آذر ماه 1396 در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می‌کند. بخشی از هزینه سفر برای تعدادی از دانشجویان دکتری در خارج از کشور که مقاله‌هایشان برای ارائه در همایش پذیرفته شوند بر حسب اولویت پرداخت خواهدشد از پژوهشگران گرامی دعوت می شود تا خلاصه مقالات خود را، بین 1200 تا 1500 کلمه، به آدرس زیر ایمیل کنند:پایان مهلت ارسال مقالات 30 ام مهر ماه 1396 است. حوزه‌های پژوهشی مرتبط: 1.منطق ریاضی / 2. منطق فلسفی / 3. فلسفه ریاضیات / 4. فلسفه منطق / 5. منطق قدیم / 6. تاریخ منطق / 7. منطق و علوم رایانه / 8. منطق کاربردی / 9. منطق و روش‌شناسی /10. آموزش منطق.

کمیتۀ علمی همایش: محمد اردشیر، دانشگاه صنعتی شریف.  اسفندیار اسلامی، دانشگاه شهید باهنر کرمان. سعید صالحی پورمهر، دانشگاه تبریز و پژوهشگاه دانش‌های بنیادی. ضیاء موحد، مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران. سیدنصرالله موسویان، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی

هیأت مدیره انجمن منطق ایران