راهنمای شرکت در انتخابات پنجمین هیئت‌مدیره‌ی انجمن منطق

انتخابات هيات مديره انجمن منطق ايران از ساعت 7 صبح شنبه 21 اسفند لغايت 17 عصر دوشنبه 23 اسفند به صورت مجازی برگزار می‌شود. ‏اسامی کانديداهای انتخابات در صفحه اول سايت رسمی انجمن ‏‎(https://ialogic.ir/)‎‏ قابل رويت است و لينک شرکت در انتخابات در روز ‏آغاز رای‌گيری برای همه اعضای پيوسته ارسال خواهد شد.‏
لازم به توضيح است که با نظر و تصويب هيات مديره، تعداد اعضای اصلی از 7 نفر به 5 نفر کاهش يافته و با اساسنامه ثبت‌شده در سازمان ‏ثبت شرکت‌ها منطبق شده است. بدين ترتيب، 5 نفر اول رای‌گيری به عنوان اعضای اصلی هيات مديره انتخاب خواهند شد. نفرات ششم و ‏هفتم رای‌گيری اعضای علی‌البدل هيات مديره خواهند بود. نفر هشتم به عنوان بازرس . نفر نهم نيز به عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب ‏می‌شوند.‏

هيات مديره دوره چهارم انجمن