محل برگزاری سخنرانی ها در دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس می باشد در ضمن کلیه سخنرانی ها در روز دوشنبه از ساعت 10الی 12 می باشد

 

آدرستهران ـ تقاطع بزرگراه جلال آل احمد و شهید چمران