ضمن تشکر از همکاری سخنرانان محترم، از ایشان درخواست می شود مطابق جدول زمانی سمینار، جهت ارائه در سالنی که مشخص شده است حضور به هم رسانند

همچنین به علت تراکم سخنرانیها، از سخنرانان محترم درخواست می­شود تا فایل پاورپوینت خود را قبل از آغاز مراسم در اختیار هیات اجرایی سمینار قرار دهند تا قبل از آغاز سخنرانی ایشان در رایانه سالن مزبور نصب شده باشد.

مدت زمان ارائه مقاله 25 دقیقه معین شده است و باقی زمانی که در جدول آمده به پرسش و پاسخ اختصاص دارد. از سخنرانان محترم درخواست می شود سخنرانی خود را برای محدوده زمانی مشخص شده در برنامه تنظیم نمایند. زیرا به علت تراکم سخنرانی­ها امکان تمدید این زمان میسر نبوده و برنامه دیگر سخنرانان دچار مشکل می­شود.

کمیته اجرایی سمینار سالانه انجمن منطق ایران