عامر آمیخته

 

چکیده. در‬ ‫اين‬ ‫خلاصه‌ی ‫مقاله‪،‬‬ ‫نسخه‬ ‫های ‫فازی ‫منطق‌‫های ‫موجهات‬ ‫‪R‬‬ ‫و‬ ‫‪K‬‬ ‫را‬ ‫بر‬ ‫پايه‬ ‫منطق‬ ‫تك‬نرم‬ ‫‪UL‬‬ ‫با‬ ‫زبان‬ ‫استاندارد‬ ‫معرفی ‫می‌‫كنيم‪.‬‬ ‫اين‬ ‫معرفی ‫از‬ ‫طريق‬ ‫حساب‬ ‫ابررشته‬‌‫های ‫برچسب‬‌‫خورده‬ ‫بر‬ ‫مبنای ‫معناشناسی ‫استاندارد‬ ‫منطق‬ ‫موجهات‬ ‫صورت‬ ‫مي‌گيرد‪.‬‬