اعضاء هیئت مدیره:

ضیاء موحد (رئیس انجمن)

 

محمد اردشیر (نایب رئیس انجمن)

لطف الله نبوی (خزانه‌دار)

داود حسینی

سیدنصرالله موسویان

بازرس:

آقای هومن محمد قربانیان

اعضاء علی البدل هیأت مدیره:

مجید علیزاده

اسدالله فلاحی