کامران قیوم زاده جوینانی،

استادیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 

در این سخنرانی ابتدا اشاره‌ای به مسائل فلسفه‌ی ریاضیات در پس زمینه‌ی مسائل فلسفی می‌شود؛ سپس به افلاطون‌گرایی، به عنوان یکی از نظریات عمده که در تلاش برای حل برخی از این مسائل است، پرداخته می‌شود. در ادامه با طرح مسأله‌ی بناسراف نشان خواهیم داد که:

الف) افلاطون‌گرایی یکی از چهار حالتی است که می‌تواند به پاسخ‌گویی آن بپردازد.

ب) هر یک از این چهار حالت از نظر منطقی در شرایطی برابر قرار دارند.

مکان: تهران،خیابان ولیعصر،خیابان نوفل لوشاتو،خیابان آراکلیان،شمارة4

موسسۀ پژوهشى حکمت وفلسفه ایران

 

زمان: چهارشنبه،27خرداد 1394،ساعت 4:30 بعدازظهر

 

باهمکاري موسسةپژوهشى حكمت وفلسفه ايران