انجمن منطق ایران برگزار می‌کند

ساده آری، پیچیده خیر 

احمد شفیعی ده‌آباد

دانشگاه تهران

 

چکیده: روش علمیِ شناختِ هر پدیده‌ی طبیعی، متکی به جمع‌آوری اطّلاعات در مورد آن پدیده و تجزیه و تحلیل و توصیف آن‌ها است. در این سخنرانی سعی می‌شود با فرمول‌بندیِ موضوع در قالب ریاضیات و آمار، به ذکر چند مسأله‌ی مهم در این مورد پرداخته و بعضی از راه‌های برون رفت از این مشکلات نشان داده شود.

 

 مکان: تهران، خیابان ولیعصر، خیابان نوفل‌لوشاتو،

مؤسّسه‌ی پژوهشی حکمت و فلسفه

زمان : دوشنبه، ۲۵ شهریور ۱۳۹۸، ساعت ۴ بعد از ظهر

فایل pdf همین اطّلاعیّه: