انجمن منطق ایران برگزار می‌کند

منطق (وجهی) احتمال  

ریحانه ذوقی‌فرد

پژوهشگاه دانش‌های بنیادی (IPM)

 

چکیده: فضاهای تایپ معرفی شده توسط هارسانی (۶۸-۱۹۶۷)، یکی از ابزارهای مهم در مطالعه بازی­های با اطلاعات ناکامل است. در فضاهای تایپ باور بازیکنان با یک توزیع احتمال روی فضا بیان می­شود. منطق احتمال چهارچوبی برای بررسی و مطالعه این ساختارهای احتمالی است که در آن کران­‌های روی احتمال­‌ها به عنوان عملگرهای وجهی در نظر گرفته می­‌شوند. سیستم‌های اصل موضوعی مختلفی برای این مدل­‌ها ارائه شده و درستی و تمامیت آنها بررسی شده است. اگرچه تمامیت قوی برای منطق احتمال برقرار نیست اما اگر مدل­‌ها را فضاهای تایپ با تابع احتمال متناهی جمعی در نظر بگیریم تمامیت قوی برقرار خواهد بود. با این حال فشردگی برای هیچ یک از این کلاس­ها برقرار نیست.
در این سخنرانی مروری خواهیم داشت بر سیستم­‌های اصل موضوعی مختلف ارائه شده برای منطق احتمال و برخی از ویژگی­‌های نظریه مدلی فضاهای تایپ را بررسی کرده و پاره­‌هایی از این منطق را معرفی می­‌کنیم که دارای ویژگی فشردگی باشند.

 مکان: تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،

 دانشکده‌ی ریاضی، اتاق ۳۱۱

زمان : دوشنبه، ۲۸ مرداد ۱۳۹۸، ساعت ۴ بعد از ظهر

اسلایدهای سخنرانی:  

فایل pdf همین اطّلاعیّه: