همایش منطق سهروردی به همت مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و با همکاری انجمن منطق ایران، چهار شنبه، 17 /7 /92 برگزار می شود.


در این همایش دکتر ضیا موحد، استاد و مدیر گروه منطق مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، دکتر لطف الله نبوی؛ ، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس در موضوع مبانی منطقی – فلسفی «ضرورت بتاته»، دکتر داوود حسینی، استادیار دانشگاه تربیت مدرس، باموضوع سهروردی در باب علم به خود، دکتر مهدی عظیمی، استادیار دانشگاه تهران، با موضوع سهروردی و دلیل افتراض، دکتر اسدالله فلاحی؛ کلیت بتاته نزد سهروردی سخنرانی خواهند کرد.
حائز اهمیت است که این همایش از ساعت 15 الی 18 برگزار خواهد شد.