برنامه سمینارهای گروه فلسفه دانشگاه تربیت مدرس تهران

 

 

8/7/1392

ترم‌های کلی و مساله بی‌مایگی

رضا سلطانی

 

 

دانشگاه تربیت مدرس تهران

22/7/1392

آراء محموده در اندیشه ابن‌سینا

فاطمه ذوالحسنی

 

 

دانشگاه تربیت مدرس تهران

6/8/1392

منطق‌های ربط پیش‌جدولی

اسدالله فلاحی

 

 

مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه  ایران

20/8/1392

عینیت مفهومی صفات واجب‌الوجود از نظر ابن‌سینا

سیاوش اسدی

 

 

دانشگاه تربیت مدرس تهران

4/9/1392

واقعا کمی تغییر تفاوتی نمی‌کند؟

داود حسینی

 

دفاعی از رواداری

دانشگاه تربیت مدرس تهران

18/9/1392

نظریه موجهات زمانی ابن‌سینا

لطف‌الله نبوی

 

بنیادهای یونانی و گسترش‌های ایرانی

دانشگاه تربیت مدرس تهران

9/10/1392

سمنتیک بر پایه نظریه برهان

مرتضی مزگی‌نژاد

 

 

دانشگاه تربیت مدرس تهران

زمان: دوشنبه ساعت 13 تا 15مکان: دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی،