39

انجمن منطق ایران دومین سمینار سالانه‌ی خود را، با همکاری گروه ریاضی پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، در 25 و 26 آذر 1393 در دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه تهران برگزار می‌کند....
 برای دریافت فایل خبر نامه از لینک زیر استفاده کنید


 

خبر نامه شماره 5